Hälytysosasto

Lähettänyt Hannes

Hälytysosasto hoitaa palokunnalle osoitetut hälytystehtävät joita on vuosittain 25-45kpl. Hälytystehtäviin voivat osallistua palokunnan 18-65v henkilöt jotka ovat saaneet säädöstenmukaisen  koulutuksen sekä osallistuneet palokunnan harjoituksiin. Riittävänä koulutuksena pidetään sammutustyökurssin suorittamista sekä vähintään 15 harjoitustuntia vuodessa. Sammutustyökurssille päästäkseen on käytävä harjoituksissa, saatava perehdytys ja oltava sopiva henkilö sammutustoimintaan. Sammutustyökurssille voi päästä jo 16-vuoden iässä, mutta alaikäinen voi osallistua pelastustoimintaan vain rajoitetusti.

Tyypillisin Villähteen VPK:n hälytystehtävä on keskisuuri rakennuspalo johon kuuluvat mm. omakotitalot, pienemmät tuotantolaitokset ja kerrostalot tietyin edellytyksin. Hälytysvaste muodostuu riskiarvion mukaan ja on etupainotteinen(hälytys pahimman mukaan). Tilannekuvan tarkentuessa perutaan tehtävän kannalta ylimääräiset resurssit joita ovat yleensä kaikki muut paitsi lähin vakituisen palokunnan yksikkö. Tällainen tehtävä kestää noin puoli tuntia. Peruutus voi tulla jo asemalla, matkalla tai vasta kohdeosoitteessa.

Kolmasosassa tehtävissä ei päädytä peruutuksiin niissä hälytyksissä tilanne on vakavempi ja saavutetaan suurta etua siitä, ettei lisävoimien hälyttämiseen tule turhia viiveitä. Tällaisissa tilanteissa tyypillisiä tehtäviä ovat savusukelluksen turvaparina ja vaihtomiehinä toimiminen, sammutustehtävät rakennuksen ulkopuolella, lisävesiselvitykset ja savutuuletus. Mikäli ehdimme ensimmäisinä palopaikalle muodostuu palokunnan tehtäviksi tiedustelu, ensiselvitykset ja tarvittaessa myös sammutushyökkäys.

Hälytysosastoon kuuluvat saavat hälytykset omaan puhelimeensa. Asemalle tulevat ne joille se sillä hetkellä on mahdollista. Aina ei voi lähteä mm. työ ja perhesyiden vuoksi. Asemalle saapuneet miehittävät sammutusyksikön jolla siirrytään onnettomuuspaikalle. Hälytyslähtöjä ei ole varmisetettu päivystyksin vaan lähtövalmius perustuu suureen joukkoon josta yleensä löytyy riittävä määrä lähtijöitä. Tästä syystä hälytysvahvuus vaihtelee ja on myös mahdollista ettei asemalle tule ketään. Tällaisessa tilanteessa tehtävä siirtyy seuraavalle palokunnalle.

Hälytysosaston harjoituksissa harjoitellaan pelastustoiminnassa tarvittavia perustaitoja, käytetään ja kokeillaan kalustoa, kerrataan eri kursseilla opittuja syventäviä asioita ja juodaan kahvia. Nämä taidot mahdollistavat tehokkaan toimimisen todennäköisissä ja ei niin todennäköisissä sammutus- ja pelastustehtävissä.

Harjoitukset torstaisin kello 18:00 - 21:00