Nuoriso-osasto

Lähettänyt Hannes

 Nuoriso-osaston harjoitukset tiistaisin klo 17:30 - 19:00


Nuorisotoiminnan esittely

Palokunnan nuoriso-osasto järjestää toimintaa 10-16v tytöille ja pojille. Toiminnan tarkoitus on totuttaa nuoret pelastustoiminnan arvoihin (inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti) sekä mahdollistaa vaivaton siirtyminen hälytysosastoon iän karttuessa.

Harjoituksissa opetellaan palokaluston käyttöä, ensiapua sekä muita tarpeellisia taitoja joista voi olla hyötyä niin palokuntatoiminnassa kuin sen ulkopuolella. Harjoitusten aihe ja luonne vaihtelee suuresti. Useimmin harjoitellaan käytännön kautta, mutta oppitunneiltakaan ei voi välttyä. Joskus harjoitusten sijasta tehdään joitain muuta mukavaa. Harjoitusten vaativuustaso kasvaa kauden edetessä, joten mukaan kannattaa tulla kevät- tai syyskauden alkupuolella jolloin kynnys omaksua asiat helpottuu.

Palokuntanuorisotoimintaan kuuluvat myös leirit ja kilpailut. Palokuntaleirit ovat pääsääntöisesti koulutusleirejä. Leireillä nuoret suorittavat ikäryhmittäin kursseja joilla opetellaan palokuntataitoja syvällisemmin mitä omassa palokunnassa olisi mahdollista. Toki leireillä on myös paljon vapaa-aikaa ja vapaa-ajan ohjelmaa.

Kilpailut ovat kuuluneet palokuntatoimintaan iät ja ajat. Kilpailut oiva keino mitata omaa osaamistaan, vaikkakin kilpailut käydään usein palokuntien välisinä joukkuekilpailuina. Palokuntakilpailut ovat myös oppimistilanteita. Opitaan toimimaan paineen alla tehtävissä joiden ennakkotiedot voivat olla niukat. On vain luotettava omaan ja kavereiden osaamiseen tai keksittävä soveltuva ratkaisu käytettävissä olevilla välineillä. Osaamistaso suhteessa muihin paljastuu ja vahvuudet sekä kehittymisen kohteet löytyvät.

Kustannusten osalta palokunta on hyvä harrastus. Kuluja ei juuri tule. Voidaan puhua lähes ilmaisesta harrastuksesta, sillä kaikki harjoitukset, oppitunnit, tutustumiset, leirit ja kilpailut on pyritty pitämään nuorille maksuttomana. Tämä ei ole itsestäänselvyys, mutta yleistä palokunnissa. Villähteen VPK:ssa se on ollut mahdollista hälytysosaton tuella. Onhan nuorisotyön tarkoitus toiminnan jatkuvuuden turvaaminen.

Harjoituksiin tarvitaan vain omat kumisaappaat ja kelinmukaiset työkäsineet. Näille löytyy käyttöä myös palokunnan ulkopuolelta. Palokunnan tarjoaman haalarin alle tarvitaan kelinmukainen asustus.


Nuori, olisitko sopiva palokuntatoimintaan? Tee pikatesti. Vastaa seuraaviin kysymyksiin.

Oletko 10-16v?

Pystytkö olemaan ilman puhelinta/tablettia/tietokonetta kahden tunnin ajan?

Pystytkö olemaan ilman valvontaa kaksi tuntia?

Pystytkö liikkumaan omin voimin 3-4km?

Pystytkö samaan myös sateessa?

Pystytkö samaan myös ilman kavereitasi?

Ymmärrätkö, että palokunnan nuoriso-osastossa joudut joskus tekemään myös sellaisia asioita joista et välttämättä pidä?

Ymmärrätkö, että palokunnan nuorisotoiminnan tavoite on saada sinut osallistumaan hälytystoimintaan kunhan olet tarpeeksi vanha?

Tulosten tulkinta:

Jos vastasit kaikkiin kyllä, niin saatat olla sopiva palokunnan nuoriso-osastoon ja myöhemmin hälytysosastoon. Lopullisen varmuuden saat vain kokeilemalla. Ilmoita kiinnostuksesi osaston johtajalle sähköpostilla. Muista korjata tarkoituksella väärin linkittyvä osoite.

 

Jos ei vastauksia tuli muihin kuin ikä kohtaan et välttämättä ole sopiva tällä hetkellä toimiviin osastoihin. Kehittyminen ja myöhempi osallistuminen on kuitenkin mahdollista.


Lisätiedot: Nuoriso-osaston johtaja Miro Salminen O4O-5428383  nuoriso@villahteenvpk.net