Väestöhälytin palaa osaksi pelastushenkilöstön hälyttämistä

Tämän uutisen parastaennen päiväys on pahasti vanhentunut. Kyseessähän oli aprillipila.

Yhdeksän vuoden tauon jälkeen väestöhälytin otetaan uudelleen käyttöön pelastushenkilökunnan hälyttämiseksi. Väestöhälyttimien käyttö tähän tarkoitukseen kiellettiin 1.1.2002 sen aiheuttaman häiriön ja väärän mielikuvan vuoksi, mutta kustannustekijät pakottavat ottamaan hälyttimet uudelleen käyttöön pelastushenkilöstön koollekutsumiseksi.

Tärkeimpänä syynä uuteen käytäntöön ovat luotettavuusongelmat pelastushenkilöstön hälyttämisessä. Nykyinen tekstiviestiin perustuva järjestelmä on toiminnaltaan epävarma ja joissain tilanteissa viestit saattavat viipyä matkalla kauankin. Sähkökatkot voivat myös kaataa koko GSM-verkon jolloin pelastushenkilöstöä ei saada kiinni edes matkapuhelimella.

Uuden luotettavan hälytysjärjestelmän rakentaminen olisi valtakunnallisesti useiden kymmenien miljoonien urakka, kun taas olemassa olevien väestöhälyttimien muutostyöt olivat kustannuksiltaan vain vajaat tuhat euroa per hälytin.

Muutostytöt tehtiin vain niihin hälyttimiin joiden alueella pelastushenkilöstö asuu tai todennäköisesti oleskelee. Nastolan osalta muutos koski kuutta hälytintä joista suurin osa oli nauhataajaman alueella.

Käyttöön otettava hälytysääni on vanhasta poikkeava eikä sitä voi sekoittaa jo ennestään käytössä oleviin koesoitto, yleinen vaara ja vaara ohi merkkeihin. Uusi merkkiääni soi aina siihen saakka kunnes hälytetty palokunta saa ensimmäisen pelastusyksikön miehitettyä. Samalla se varoittaa muita hetken kuluttua liikkuvasta hälytysajoneuvosta.

Hälytysääni on palokuntakohtainen ja Villähteen VPK:n kymmenminuuttisen hälytysäänen voit kuunnella täältä. Hälytysjärjestelmää kokeillaan tänään 12:00 jolloin hälytys soi kokopituudessaan.

Hälytysjärjestelmä perustuu laajasti käytössä olevaan yhdysvaltalaiseen Advanced Personnel Requesting Intelligent Long Lasting Immediate Alerting järjestelmään.

Villähteen VPK:n hälyttämisääni Aprillia
Tietoa yleisestä vaaramerkistä - pelastustoimi.fi Täyttä faktaa, ei pilailua