Historia

Perustaminen
Villähteen VPK perustettiin jo 28.4.1952, jolloin 17 villähteeläistä piti kokouksen Aulis Lahden kotona miettiäkseen paikallisen palokunnan perustamismahdollisuutta. Asiaa edistämään valittiin toimikunta, johon kuuluivat Aulis Lahti, Jorma Rehti ja Joonas Orava.

Varsinainen perustava kokous pidettiin 9.5 samassa paikassa, tällöin mukana oli myös paloasiantuntijana Nastolan kunnan palopäälikkö Lauri Halonen. Yhdistyksen nimeksi hyväksyttiin yksimelisesti Villähteen Vapaa Palokunta.

Perustaviksi jäseniksi merkittiin:

* Aulis Lahti
* Jorma Rehti
* Joonas Orava
* Arvo Kanerva
* Heikki Rantanen
* Tauno Hiltunen
* Väinö Peltonen
* Salomo Rantanen
* Heikki Saarinen
* Heikki Rousku
* Heikki Laaksonen
* Leo Rousku
* Tuure Nemlander
* Väinö Asikainen
* Alpo Sallmèn
* Ilmari Lahti
* Heikki Reiman
* Tauno Rakkolainen
* Sakari Peltonen
* Olavi Hiltunen
* Juhani Penttilä

Perustavassa kokouksessa valitttiin Villähteen VPK:n ensimmäiseksi palopäälliköksi Aulis Lahti. Puheenjohtajaksi valittiin Jorma Rehti, varapuheenjohtajaksi Tuure Nemlander, sihteeriksi Joonas Orava ja rahastonhoitajaksi Väinö Peltonen. Välittömästi perustavan kokouksen jälkeen alettiin pitää paloharjoituksia. Villähteen VPK rekisteröitiin vasta 4.9.1952, koska rekisterivirastossa elettiin silloin kiireistä kesäaikaa. Lisäksi sääntoihin piti tehdä eräitä tarkennuksia.